Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Plavání Delfín-Šutka, Pražačka

Plavání Delfín z.s. pořádá pro svoje členy plavání pro novorozence, kojence, batolata a pro děti do 4 let v Praze na Šutce (Praha 8) a na Pražačce (Praha 3) – DOSTUPNÉ PLAVÁNÍ DĚTÍ V PRAZE
 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ KURZY PLAVÁNÍ NA ŠUTCE

 

S účinností ode dne 08. černa 2021 od 00.00 hodin platí, že vstup do bazénu bude umožněn osobě:

 • která na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (je nutné mít vlastní test),
 • dále osobě, která absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo MZ k použití laickou osobou s negativním výsledkem a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele)

nebo je nutné doložit:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech v  odběrovém centru s negativním výsledkem,
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách v odběrovém centru s negativním výsledkem,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, musí uplynout doba izolace,
 • mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců,

vyjma dětí do šesti let věku…

DĚTI DO ŠESTI LET VĚKU TEDY NEMUSÍ MÍT TEST ANI JINÉ POTVRZENÍ!!!!

Na Pražačce kontrolují dámy na pokladně, na Šutce budete vypisovat na každou lekci čestné prohlášení, které bude k dispozici v tištěné formě u paní asistentky nebo paní instruktorky tj. před každou lekcí musí každý dospělý účastník odevzdat vyplněné čestné prohlášení paní instruktorce nebo paní asistentce, vyplněné prohlášení si můžete vytisknout a přinést na lekci (bylo Vám zasláno), pokud se nechcete zdržovat. Až do odvolání je zakázaný doprovod tj. dítě může doprovázet pouze 1 dospělá osoba.

Roušky již nejsou v areálu povinné, v herně při bližším kontaktu mimo rodinu bych ponechala.

Prosím o kontrolu docházky, bližší informace jsem Vám zasílala e-mailem, plavat budeme v červnu, červenci i srpnu, můžete tedy lekce dle potřeby odhlašovat a přihlašovat, žádné omezení se vzhledem k mimořádnému stavu vztahovat nebude – v docházce vidíte pouze lekce pro Vás vhodné, nemůže se tedy stát, že se přihlásíte na nevhodnou lekci. Pozor – některé dny a pokročilosti plaveme až do 19 h! A důležité – docházka byla přesunuta komplet tj. pokud jste si kdysi lekci omluvili, máte i v přesunu lekci omluvenou, pak potom v případě zájmu je nutné se znovu přihlásit, stejné platí u náhrad, přihlášené náhrady se také přesunuly, pokud Vám již termín nevyhovuje, je třeba omluvit.

Zároveň Vás s ohledem na hezké počasí a stále přetrvávající zdravotní rizika prosím o omezení pobytu v herně na nezbytně nutnou dobu, stejně tak prosím nepřicházejte na své lekce s příliš velkým předstihem.

UŽ SE NA VÁS MOC TĚŠÍME!!!

 

SPOUŠTÍME ZÁPIS NA MIMOŘÁDNÉ ČERVNOVÉ KURZY A LETNÍ KURZY 2021

 

Veškeré informace o plavání pro kojence, batolata a děti od 6 měsíců do 4 let na Šutce včetně ceníků a termínů naleznete na http://www.plavani-delfin.cz/kde-plaveme/

NABÍZÍME NOVÉ ODPOLEDNÍ KURZY PRO PRACUJÍCÍ RODIČE A NOVĚ KURZY PRO SAMOSTATNÉ DĚTI V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

Proč právě s námi?

 • PŘIJATELNÉ CENY – 290 Kč za lekci, druhý bezprostředně navazující kurz 280 Kč za lekci, třetí bezprostředně navazující kurz 270 Kč za lekci
 • VELMI VSTŘÍCNÝ A PŘEHLEDNÝ NÁHRADOVÝ SYSTÉM – převádění řádně omluvených lekcí do dalších kurzů, čerpání náhrad v rámci stávajících kurzů – kompletní podmínky na https://www.plavani-delfin.cz/nahrady/
 • OMLUVY DO 8 h ranní daného dne kurzu – jednoduché omluvy přes elektronický systém
 • ŠIROKÁ NABÍDKA NÁHRADOVÝCH HODIN – plaveme od pondělí do čtvrtka, náhrady je možné využívat na obou bazénech (Šutka i Pražačka)
 • VELKÝ VÝBĚR KURZŮ – pro každou pokročilost a věk nabízíme širokou nabídku kurzů – plaveme dopoledne i odpoledne
 • ZKUŠENÉ LEKTORKY S OSVĚDČENÍM – všechny naše lektorky mají dlouhodobou praxi a samozřejmě řádné osvědčení pro plavání kojenců
 • HERNIČKA pro aklimatizaci samozřejmostí

NAŠE CÍLE:

 • rozšířit povědomí o přínosech kojeneckého plavání pro děti i jejich rodiny,
 • začlenění širší rodiny do této oblasti,
 • osvěta a podpora při zlepšování a dodržování nutných hygienických a bezpečnostních požadavků pro kojenecké plavání tak, aby kojecké plavání skutečně přinášelo pozitiva v podobě rozvíjení psychomotorických schopností děti, celkové posílení jejich organismu, prohloubení citového pouta nejen s matkou, ale zapojení také otců a širší rodiny,
 • osvětová činnost v oblasti správné manipulace s kojenci,
 • podpora pozitivního vztahu ke sportu jako součást životního stylu,
 • seznamování s prevencí před vznikem utonutí,
 • integrace osob se zdravotním postižením