Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Plavání Delfín-Šutka, Pražačka

Plavání Delfín z.s. pořádá pro svoje členy plavání pro novorozence, kojence, batolata a pro děti do 5 let v Praze na Šutce (Praha 8) a na Pražačce (Praha 3) – DOSTUPNÉ PLAVÁNÍ DĚTÍ V PRAZE
 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2021 – poslední volná místa

 

Aktualizovaná pravidla pro vstup do Aquacentra Šutka v návaznosti na Mimořádné opatření vydané vládou dne 26. 8. 2021 s účinností ode dne 1. 9. 2021

Do prostor umělých koupališť (plavecký bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), sauny se zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, tyto podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

   1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

   2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 2. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 3. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

DĚTI DO ŠESTI LET VĚKU NEMUSÍ MÍT TEST ANI JINÉ POTVRZENÍ!!!!

Kontrola bude prováděna na pokladně bazénů a případně také spolkem Plavání Delfín před lekcí. Až do odvolání je zakázaný doprovod tj. dítě může doprovázet pouze 1 dospělá osoba.

UŽ SE NA VÁS MOC TĚŠÍME!!!

 

Veškeré informace o plavání pro kojence, batolata a děti od 6 měsíců do 4 let na Šutce včetně ceníků a termínů naleznete na http://www.plavani-delfin.cz/kde-plaveme/

NABÍZÍME NOVÉ ODPOLEDNÍ KURZY PRO PRACUJÍCÍ RODIČE A NOVĚ KURZY PRO SAMOSTATNÉ DĚTI V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

Proč právě s námi?

 • PŘIJATELNÉ CENY –  POLOLETNÍ ČLENSTVÍ 3.900 Kč
 • VELMI VSTŘÍCNÝ A PŘEHLEDNÝ NÁHRADOVÝ SYSTÉM – převádění řádně omluvených lekcí do dalšího období, čerpání náhrad v rámci stávajících kurzů – kompletní podmínky na https://www.plavani-delfin.cz/nahrady/
 • OMLUVY DO 8 h ranní daného dne kurzu – jednoduché omluvy přes elektronický systém
 • ŠIROKÁ NABÍDKA NÁHRADOVÝCH HODIN – plaveme od pondělí do čtvrtka, náhrady je možné využívat na obou bazénech (Šutka i Pražačka)
 • VELKÝ VÝBĚR KURZŮ – pro každou pokročilost a věk nabízíme širokou nabídku kurzů – plaveme dopoledne i odpoledne
 • ZKUŠENÉ LEKTORKY S OSVĚDČENÍM – všechny naše lektorky mají dlouhodobou praxi a samozřejmě řádné osvědčení pro plavání kojenců
 • HERNIČKA pro aklimatizaci samozřejmostí

NAŠE CÍLE:

 • rozšířit povědomí o přínosech kojeneckého plavání pro děti i jejich rodiny,
 • začlenění širší rodiny do této oblasti,
 • osvěta a podpora při zlepšování a dodržování nutných hygienických a bezpečnostních požadavků pro kojenecké plavání tak, aby kojecké plavání skutečně přinášelo pozitiva v podobě rozvíjení psychomotorických schopností děti, celkové posílení jejich organismu, prohloubení citového pouta nejen s matkou, ale zapojení také otců a širší rodiny,
 • osvětová činnost v oblasti správné manipulace s kojenci,
 • podpora pozitivního vztahu ke sportu jako součást životního stylu,
 • seznamování s prevencí před vznikem utonutí,
 • integrace osob se zdravotním postižením