Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Plavání Delfín-Šutka, Pražačka

29.03.

Milí členové,

bohužel stále platí nouzový stav, všechny lekce od 12.03. od 16.00 h až do doby než dojde k obnovení provozu, máte tedy automaticky omluveny – PROSÍM NEPROVÁDĚJTE OMLUVY V SYSTÉMU.

U kurzu leden – březen 2020 stále platí, že jakmile bude provoz obnoven, lekce Vám nahradíme.

Kurzy duben – červen nebudou otevřeny v termínu. Veškeré instituce (např. Hl. město Praha od kterého máme pronajatý a uhrazený bazén atd.) se k záležitosti staví tak, že nyní nám nedokáží říct, jak se dále bude postupovat – toto bude záležet na době trvání nouzového stavu a prosí nás o trpělivost. My tedy musíme jednat stejně, nezbývá než čekat. O uhrazené členství/zálohy v žádném případě nepřijdete, po obnovení provozu, budeme řešit, zda kurzy budou pokračovat či nikoliv (pak samozřejmě dojde k navrácení). V současné době nám opravdu nezbývá než čekat a Vám velice děkujeme za trpělivost.

Přeji Vám za celý tým pevné zdraví a prosím sledujte naše stránky

Šárka Kárníková


16.03. – AŽ DO ODVOLÁNÍ PROSÍM NEPOSÍLEJTE ŽÁDNÉ PLATBY (ANI ZÁLOHY ANI DOPLATKY)

Stávající kurz leden – březen 2020

Do konce kurzu leden – březen zbývá odplavat 1 – 2 lekce, pouze kurz v úterý od 16.00 a v úterý od 16.30 h má odplavat ještě 3 lekce. Jakmile to situace umožní, lekce Vám nahradíme, prosíme o trpělivost. Systém je zablokován, lekce nelze omlouvat, ani se na ně přihlašovat.

Kurz duben – červen 2020

Prosíme neposílejte zálohy ani doplatky!!!! Kurz začíná až v dubnu, v současné době tedy těžko předpovědět, zda dojde k posunu začátku nebo k celkovému zrušení – budeme tedy řešit před začátkem období tj. na konci března. Pokud nebudeme moci dodržet začátek kurzů, pravděpodobně bude záležet na Vás, zda budete respektovat posunutí začátku či nikoliv. Pokud kurzy budou rušeny z důvodu překážky na naší straně tj. nebude v naší moci zajistit kurz ani s odloženým začátkem, samozřejmě Vám vrátíme celé již uhrazené členství nebo uhrazenou zálohu, samozřejmě bez storno poplatků. Pokud chcete stornovat členství za období duben – červen již nyní tj. před začátkem kurzů, když ještě z naší strany nedošlo k porušení žádné povinnosti, storno je možné v souladu s Provozním řádem za poplatek 500 Kč. Celé znění Provozního řádu je uvedeno na našich stránkách a samozřejmě jste ho všichni obdrželi v e-mailu Přihlášení na kurz, kde byl v příloze také pokyn k úhradě členství a vstupní kartička.

Děkuji Vám za celý tým za pochopení, přejeme mnoho zdraví, ohleduplnosti a pokory.

Šárka Kárníková, PLAVÁNÍ DELFÍN


12.03. od 16.00 h – NOUZOVÝ STAV – NEPLAVEME – VŠE UZAVŘENO

Milí členové,

vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV tj. až do odvolání budou všechny plavecké kurzy uzavřeny. Do konce kurzu leden – březen 2020 zbývají 1 – 3 lekce, které Vám samozřejmě nahradíme, jakmile to situace umožní – LEKCE PROSÍM NEOMLOUVEJTE, JINAK VZNIKNE ZMATEK V NÁHRADÁCH.

Začátek kurzů duben – červen bude pravděpodobně posunut, máme značnou rezervu, kdy kurzy měly končit v polovině června – začneme aktivně řešit ke konci března 2020.

Děkujeme za pochopení, přejeme hlavně hodně zdraví a věříme, že až se podaří stav stabilizovat, budeme si všichni opět bezpečně užívat i vodních radovánek.

Šárka Kárníková, PLAVÁNÍ DELFÍN


11.03. – AKTUÁLNÍ INFORMACE – COVID-19

Oba bazény na Šutce i Pražačce zůstávají pro plavecké kluby otevřené, kurzy tedy pokračují bez omezení.

Vzhledem k okolnostem žádáme všechny rodiče, aby dbali na zdravotní stav svůj i dětí a pokud kdokoliv vykazuje známky nemoci (kašel, rýma, teploty…), skutečně raději lekci omluvili. Doprovod nebude mít za současného stavu přístup do prostor výukového ani relaxačního bazénu tj. každé dítě může doprovázet maximálně 1 dospělá osoba.

Děkujeme za pochopení i spolupráci

Šárka Kárníková, PLAVÁNÍ DELFÍN


10.03. – AKTUÁLNÍ INFORMACE – COVID-19

MILÍ ÚČASTNÍCI, ZDRAVÍ VŠECH JE PRO NÁS NEJVĚTŠÍ PRIORITOU, SITUACI DŮKLADNĚ MONITORUJEME A SAMOZŘEJMĚ BUDEME RESPEKTOVAT VEŠKERÁ DOPORUČENÍ ČI OPATŘENÍ – SLEDUJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY A SAMOZŘEJMĚ VÁS V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDEME INFORMOVAT E-MAILEM.

ZATÍM NA VŠECH BAZÉNECH PLAVEME BEZ OMEZENÍ, Šutka sice uzavřela areál, ale výukový bazén pravděpodobně zůstane v provozu.

Děkujeme všem za pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví

Šárka Kárníková, PLAVÁNÍ DELFÍN


Plavání Delfín z.s. pořádá pro svoje členy plavání pro novorozence, kojence, batolata a pro děti do 4 let v Praze na Šutce (Praha 8) a na Pražačce (Praha 3)

DĚKUJEME – VŠECHNY kurzy leden – březen 2020 JSOU ZCELA OBSAZENY!

Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat a přijímáme přihlášky na místa v kurzu DUBEN – ČERVEN 2020

NABÍZÍME NOVÉ ODPOLEDNÍ KURZY PRO PRACUJÍCÍ RODIČE A NOVĚ KURZY PRO SAMOSTATNÉ DĚTI V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

Proč právě s námi?

 • PŘIJATELNÉ CENY – 280 Kč za lekci, slevy pro pokračující členy (druhý kurz 270 Kč za lekci, třetí kurz 260 Kč za lekci) – OD DUBNA 2020 NOVÉ CENY – 290 Kč za lekci, druhý bezprostředně navazující kurz 280 Kč za lekci, třetí bezprostředně navazující kurz 270 Kč za lekci
 • VELMI VSTŘÍCNÝ A PŘEHLEDNÝ NÁHRADOVÝ SYSTÉM – převádění řádně omluvených lekcí do dalších kurzů, čerpání náhrad v rámci stávajících kurzů – kompletní podmínky na https://www.plavani-delfin.cz/nahrady/
 • OMLUVY DO 8 h ranní daného dne kurzu – jednoduché omluvy přes elektronický systém, případně je možné omlouvat prostřednictvím sms kódu
 • ŠIROKÁ NABÍDKA NÁHRADOVÝCH HODIN – plaveme od pondělí do čtvrtka, náhrady je možné využívat na obou bazénech (Šutka i Pražačka)
 • VELKÝ VÝBĚR KURZŮ – pro každou pokročilost a věk nabízíme širokou nabídku kurzů – plaveme dopoledne i odpoledne
 • ZKUŠENÉ LEKTORKY S OSVĚDČENÍM – všechny naše lektorky mají dlouhodobou praxi a samozřejmě řádné osvědčení pro plavání kojenců
 • HERNIČKA pro aklimatizaci samozřejmostí

NAŠE CÍLE:

 • rozšířit povědomí o přínosech kojeneckého plavání pro děti i jejich rodiny,
 • začlenění širší rodiny do této oblasti,
 • osvěta a podpora při zlepšování a dodržování nutných hygienických a bezpečnostních požadavků pro kojenecké plavání tak, aby kojecké plavání skutečně přinášelo pozitiva v podobě rozvíjení psychomotorických schopností děti, celkové posílení jejich organismu, prohloubení citového pouta nejen s matkou, ale zapojení také otců a širší rodiny,
 • osvětová činnost v oblasti správné manipulace s kojenci,
 • podpora pozitivního vztahu ke sportu jako součást životního stylu,
 • seznamování s prevencí před vznikem utonutí,
 • integrace osob se zdravotním postižením