Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Náhrady

Náhradový (docházkový) systém PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. pro kurzy plavání kojenců, batolat a miminek od ukončeného 6. měsíce věku do cca 5 let ve výukovém a relaxačním bazénu na Šutce a v kojeneckém bazénu na Pražačce. Plavání Delfín Šutka. Plavání Delfín Pražačka.

Náhradový (docházkový) systém platný od 01.07.2020 do 31.12.2024

Všichni noví členové se musí registrovat do docházkového systému: https://plavani-delfin.webooker.eu

Odkaz pro přihlášení pro stávající členy:  https://plavani-delfin.webooker.eu/

V případě ztráty hesla stačí zadat do systému registrační e-mail a zapomenuté heslo bude členovi odesláno na jeho registrační e-mail.

Omluvy z lekcí

Omluvy je možné provádět pouze přes systém – https://plavani-delfin.webooker.eu/

Omluvy prostřednictvím sms kódu jsou od 01.07.2020 zrušeny z důvodu vysoké chybovosti účastníků při zadávání kódu.

Jakmile člen omluví lekci přes systém, obdrží na registrační e-mail potvrzení o tom, že lekce byla řádně omluvena. Pokud potvrzovací e-mail neobdrží, znamená to, že lekce nebyla řádně omluvena. Absenci dítěte člen omlouvá ihned, jakmile se o ní dozví, nejpozději do 8.00 h ranní v den lekce, pozdější omluva je možná, ale nebude za ni náležet náhrada.

Pravidla pro čerpání náhrad pro účastníky letních nebo mimořádných kurzů plavání

V případě letních nebo jiných mimořádných kurzů poskytujeme max. 4 náhrady za 4 řádně omluvené lekce pro nepokračující a ty lze vyčerpat za letní kurz nejpozději v září nebo říjnu daného roku, pro pokračující v dalším období poskytujeme náhrady za všechny omluvené lekce bez limitu a lze je vyčerpat v období září – prosinec daného roku. V případě úhrady 2 nebo 4 lekcí je možné čerpat náhrady maximálně 1 měsíc od data omluvy a náhrada za náhradu se v tomto případě neposkytuje.

Pravidla pro čerpání náhrad ve stávajícím období

Do 30.06.2024: Členové, kteří mají zaplacené členství pro dané období, mohou čerpat v daném kurzu náhrady na obou našich bazénech tj. Šutka i Pražačka.

Změna od 01. 09. 2024: Členové, kteří mají zaplacené rozšířené členství pro dané období, mohou čerpat v daném kurzu náhrady na obou našich bazénech tj. Šutka i Pražačka. Členové, kteří mají uhrazené základní členství, plavou na Šutce a vybírají náhrady pouze na Šutce.

Přihlašování na náhrady je možné výhradně přes systém na https://plavani-delfin.webooker.eu/Login

Po přihlášení do systému uvidí člen v rozvrhu veškeré lekce (na Šutce i Pražačce), které jsou vhodné s ohledem na věk a pokročilost, případně lekce o 1 věkovou nebo dovednostní kategorii nižší nebo vyšší – vždy je řádně označeno. Přihlašování může člen provádět kdykoliv, tj. i těsně před začátkem lekce, mnoho míst se uvolní po  8 h ranní – v rozmezí 7.00 – 8.00 h ráno je prováděno nejvíce omluv. Jakmile se na náhradu člen přihlásí, opět obdrží e-mailem potvrzení o přihlášení, pokud potvrzení neobdrží, není přihlášen.  Pokud ve vybraném kurzu není v současné době místo, systém člena přihlásí na čekací listinu a jakmile se místo uvolní, automaticky člena na lekci přihlásí – o tom bude člen informován e-mailem. Toto automatické přihlášení funguje pouze do 8 h ranní daného dne, pokud se někdo omluví později, systém člena již nepřihlásí, je tedy ideální zkontrolovat po 8 h ranní volná místa a případně se přihlásit na vybranou lekci později – přihlašovat na lekce se lze kdykoliv, i 5 i minut před začátkem lekce.

Maximální počet omluv za pololetí je 7, za čtvrtletí 5 omluv – sčítají se veškeré omluvy tj. i omluvy náhradních lekcí. Toto omezení není v žádném případě z důvodu omezování ve výběru náhrad, ale naopak z důvodu, aby bylo možné náhrady vybírat lépe. Omezení vzniklo z důvodu, že členové měli v kurzu, který měl 11 lekcí běžně i 20 omluv – omluvili se z řádné lekce, následně se přihlásili na náhradu, omluvili se z náhrady, přihlásili se na čekací listinu na další náhradu, jakmile je systém zapsal, opět se na poslední chvíli např. v 7.55 h omluvili. Členové s běžným stavem omluv pak neměli šanci ani vyčerpat náhrady a navíc není optimální vést lekce tak, že členové na lekci nejsou stabilní, ale každý týden čerpají plavání úplně u jiné instruktorky na jiné lekci, což skutečně nepřispívá kvalitě výuky.

V případě plánované dovolené atd. je tedy vhodné vyčerpat náhrady co nejdříve (i dopředu) a nenechávat výběr na poslední chvíli.

Čerpání náhrad v bezprostředně navazujícím období pro pokračující

Pokud člen uhradí členské příspěvky a zúčastní se tedy dalšího bezprostředně navazujícího období, budou mu do tohoto období převedeny všechny řádně omluvené náhrady při respektování maximálního počtu omluv pro dané období (viz. pravidla pro čerpání uvedená výše). Takto převedené náhrady musí člen vyčerpat v bezprostředně navazujícím období. Náhrady pokračujícím členům budou převedeny automaticky do systému po skončení poslední lekce v daném období.

Čerpání náhrad v bezprostředně navazujícím obdobím pro nepokračující

Pokud již člen neuhradí další členský poplatek a nebude již tedy čerpat výhody v podobě účasti v dalším období, a nebude tak již členem Plavání Delfín z. s., do bezprostředně navazujícího období se mu převádí max. dvě náhrady.

Členové, kteří již nepokračují v členství a pouze vybírají náhrady, se na náhrady přihlašují prostřednictvím sms, e-mailu nebo tel. a max. 2 náhrady musí vyčerpat v bezprostředně navazujícím období nejpozději do jeho poloviny z důvodu vysoké obsazenosti v druhé polovině období. Takto domluvenou náhradu již nepokračující (tj. nečlenové) nemohou omluvit, je tedy vhodné domlouvat náhradu večer před plánovanou lekcí, případně v daný den.

Na poskytnutí náhrad nevzniká právní nárok, je to vstřícný krok spolku, který nemůže být právně ani jinak vymáhán nebo nárokován. Spolek nemá povinnost poskytnou náhrady ve stejných časech nebo dnech jako byly v předchozích obdobích. V případě prokazatelného zásahu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností – především je tím míněn válečný konflikt, revoluce, živelná pohroma, nouzový stav, přerušení provozu bazénu na minimálně 1 měsíc z důvodu technické závady či poruchy, uzavření bazénu či lokality z důvodu zdravotní nebo epidemiologické hrozby/situace v délce minimálně 1 měsíc a podobné, si spolek vyhrazuje právo neposkytnout náhradní lekce a to bez jakékoliv kompenzace.

V případě technických problémů nebo dotazů se mohou členové obracet na  731 676 533 nebo napsat na info@plavani-delfin.cz

Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.