Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Provozní řád

Plavání Delfín – plavání kojenců, batolat a miminek od ukončeného 6. měsíce věku do cca 4 let

Provozní řád pro členy Plavání Delfín z.s. pro Aquacentrum Šutka a kojenecký bazén Pražačka platný pro období červenec – prosinec 2020

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 25 minut.
 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou členové povinni respektovat rozhodnutí instruktora.
 3. Pro vstup na lekce do Aquacentra Šutka musí mít každý člen vstupní kartičku (kartičku obdrží člen jako přílohu e-mailu Přihlášení na kurz). Vstup je umožněn 30 minut před začátkem lekce ve výukovém bazénu a 15 minut před začátkem lekce v relaxačním bazénu. Vstupní kartičku vymění člen na pokladně Aquacentra Šutka před každou lekcí za přístupový čip, po skončení lekce musí být čip na pokladně vrácen (do 45 minut po skončení lekce ve výukovém bazénu, do 60 minut po skončení lekce v relaxačním – větším bazénu), člen po vrácení čipu opět obdrží vstupní kartičku.  Za ztrátu čipu je účtován přímo Aquacentrem Šutka poplatek 800 Kč, za každou minutu pobytu navíc účtuje Aquacentrum Šutka 1 Kč – platí se hotově na pokladně Aquacentra Šutka, pokladní má povinnost vydat účtenku za provedenou platbu.
 4. Výukový bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně se člen vrátí k hlavnímu vchodu – přímo naproti hlavnímu vchodu jsou schody dolů, kde je samostatné zázemí pro výukový bazén (výukový bazén, šatnové zázemí se sprchami, hernička, prostor pro sušení vlasů a skříňky na cennosti na 10 Kč. Pro ohřev jídla mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). Po dobu kurzů není bazén přístupný veřejnosti. Před vstupem do prostoru herničky na Šutce člen i doprovod vyzují boty a boty uloží pod lavičky, kočárky se také nechávají v prostoru u laviček – prostory herničky jsou již „čistou zónou“. Ideální doba aklimatizace v herně je 30 minut po skončení lekce. U schodů je k dispozici plošina, která slouží pro svoz kočárků. PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. není majitelem předmětné plošiny a proto nemůže odpovídat za její stav a funkčnost, ani případnou opravu zajistit. Před manipulací s plošinou je každý člen povinen seznámit se s Návodem k použití a tento respektovat. V případě poškození plošiny členem nebo doprovodem člena, bude po členovi (doprovodu) požadována náhrada škody v plné výši opravy.
 5. Relaxační bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně člen pokračuje přímo přes turniket do prostor Aquacentra, jsou zde umístěny uzamykatelné skříňky na oblečení, sušáky a menší hernička na aklimatizaci. Relaxační bazén je umístěn přímo v Aquacentru u vodního baru a klouzačky.
 6. Pro vstup na lekce do kojeneckého bazénu na Pražačce (cca 20 minut před začátkem lekce) není potřeba vstupní kartičky, paní na pokladně mají aktualizované seznamy členů na daný den, stačí nahlásit jméno člena a člen obdrží klíče od skříňky, klíče je nutné vrátit nejpozději do 45 minut po skončení lekce, pokud potřebuje být člen v herničce mimořádně déle, vrátí klíček od skříňky a pak se do herničky opět může vrátit – je tam málo skříněk, tak aby si členové z dalších kurzů měli kam dát věci. Před vstupem do „čistých prostor“ Pražačky (až za pokladnou) jsou umístěny igelitové tašky na boty, členové si boty vyzují a umístí do tašky, vstup v botách je zakázán – vše označeno. U kojeneckého bazénu je k dispozici pro členy kurzu malá sauna zdarma.
 7. Členové i doprovod se převlékají v šatně.
 8. Členové i doprovod se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat a umýt bez plavek. Hodnoty bazénu jsou přísně sledovány a čím čistější voda bez bakterií, tím méně chemie pro úpravu vody.
 9. Rodiče dětem mladším 2 let obléknou jednorázové plovací plenky pro miminko (je možné zakoupit v každé drogérii, balení většinou po 12 ks) nebo plovací neoprenové plavky např. Happy Nappy (důležité, aby dobře těsnily kolem nožiček), povinné jsou plavky členy i jejich doprovod a osušky. Nepovinné – sprchový gel, krém nebo tělové mléko, bačkůrky na přezutí pro dítě, přezuvky pro rodiče (ideálně Crocsy či podobná obuv k vodě).
 10. Doprovodu, který se aktivně neúčastní plavání ve věku minimálně 15 let např. sourozenec, tatínek, babička, dědeček atd., je vstup do prostoru výukového bazénu na Šutce a kojeneckého bazénu na Pražačce povolen pouze po převlečení do čistého trička a kraťasů nebo plavek, dále musí mít vhodnou obuv k vodě nebo jít naboso. Venkovní obuv ani oblečení není dovoleno z důvodu přísných hygienických podmínek, které je nutné v prostorách výukového bazénu určeného pro kojence dodržovat. Doprovod vstupuje na kartičku – není třeba dopředu hlásit ani mít další kartičku. Děti do 15 let se mohou jako doprovod účastnit pouze v případě, že jsou doprovázeny DALŠÍ DOSPĚLOU OSOBOU. DĚTI MLADŠÍ 15 LET SE NEMOHOU V PROSTORÁCH PATŘÍCÍCH  K  BAZÉNU ZDRŽOVAT BEZ DOZORU tj. ani v prostorách herny, bazénu, sprch atd. V případě nepříznivé epidemiologické situace si vyhrazujeme právo DOPROVOD DOČASNĚ ZAKÁZAT z důvodu ochrany zdraví členů. Doprovod, který aktivně neplave, nemá povolený vstup do relaxačního bazénu, výjimečně lze povolit vstup po předchozí domluvě.
 11. Do prostor šaten a herničky všech bazénů je přísný zákaz nošení skla (střepy se nemusí podařit zcela odstranit, což je pro batolata zvláště nebezpečné). Na Šutce je možné dítě nakrmit ze skleničky nahoře u automatů, zde mohou být členové libovolnou dobu, předtím je nutné vrátit čip na recepci, aby čip nenačítal čas.
 12. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.
 13. Každý člen obdržel prostřednictvím e-mailu Výzvu k úhradě členských příspěvků na dané členské období a vstupní kartičku (jako přílohu), kterou si musí vytisknout. Členství je možné hradit ve dvou splátkách, zálohu výši 1.000 Kč je nutné uhradit do pěti pracovních dnů od zaslání Výzvy, doplatek dle splatnosti (těsně před začátkem členského období). Členství je možné uhradit jednou platbou a nedělit na splátky. Není možné hradit hotově, pouze přes bankovní účet. Po úhradě obdrží člen na registrační e-mail Potvrzení o přijaté platbě za členství.
 14. Pokud člen písemně tj. e-mailem zruší své členství před začátkem již uhrazeného období, uhrazené členství bude poníženo o 1.000 Kč a  vráceno zpět na b.ú. Pokud člen písemně tj. e-mailem zruší svoje členství v průběhu již uhrazeného období, vrácené členství bude krácené o již proběhlé období, dále o částku 1.000 Kč a vráceno zpět na b.ú.
 15. Všichni členové Plavání Delfín z.s. úhradou zálohy nebo celého členství souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM PLAVÁNÍ DELFÍN z.s.https://www.plavani-delfin.cz/provozni-rad/, Provozním a návštěvním řádem Aquacentra Šutka uvedeným na www.sutka.eu/navstevni-rad a Návštěvním řádem kojeneckého bazénu Pražačka uvedeným na  http://www.prazacka.cz/navstevni-rad-kojeneckeho-bazenu a zároveň všichni členové a jejich doprovod na akcích nebo kurzech čestně prohlašují, že jsou zdravotně způsobilí k absolvování kurzů plavání pro děti od 6 měsíce věku do cca 5 let ve spolku PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. a že veškerá případná zdravotní omezení nebo doporučení budou písemně sdělena ihned, maximálně do 3 dnů od zjištění na e-mail info@plavani-delfin.cz Pokud člen nebo doprovod závažně poruší Provozní řád případně Provozní nebo Návštěvní řády bazenů mj. zde uvedených, může být bez náhrady vyloučen z užívání spolkových aktivit na dobu odpovídající míře zavinění.
 16. Změna instruktora / instruktorky vyhrazena.
 17. Poskytování náhrad je upraveno na http://www.plavani-delfin.cz/index.php/nahrady
 18. Asistentka je přítomna na lekcích dle potřeby – negarantujeme její přítomnost a nikde také neuvádíme (v platbě za členství není zahrnuta) – jedná se o službu navíc, která nemůže být nárokována.
 19. Každý člen i aktivní doprovod (dospělá osoba i dítě) má povinnost mít po celou dobu členství sjednané platné pojištění odpovědnosti, které pokryje případné nehody jím zaviněné. Nejčastěji se jedná o nehodu dítěte, kdy dojde k ublinknutí dítětě do bazénu, plena neudrží stolici a dojde k znečištění vody v bazénu atd. Výše škody záleží na mnoho okolnostech – rozsahu znečištění, denní době (nutnost rušit další kurzy atd). Většina pojištění odpovědnosti za škodu všech členů domácnosti je automaticky zahrnuta v pojištění domácnosti, doporučujeme ověřit, zda skutečně kryje všechna rizika. V případě, že plnění nebude uskutečněno z pojistného krytí, člen (doprovod) se zavazuje veškeré řádně vynaložené a doložené náklady uhradit z vlastních prostředků – může se jednat nejen o vyčištění bazénu, ale také náklady vynaložené na rušení dalších kurzů, které nemohou být důsledkem zavinění realizovány a poskytnutí kompenzace za zrušené lekce dalším členům nebo účastníkům, které nehoda nebo její důsledky postihnou. Neberte prosím tuto povinnost jako nevýhodu oproti jiným plaveckým školám, spíše naopak – bez pojistky musíte jakoukoliv škodu, kterou dítě způsobí uhradit – např. v obchodě omylem rozbije drahou lahev atd. Pokud dojde k nehodě u jiné plavecké školy, i ta bude vyžadovat úhradu vynaložených nákladů, přestože jste na to dopředu nebyli upozorněni.
 20. V případě prokazatelného zásahu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností – především je tím míněn válečný konflikt, revoluce, živelná pohroma, nouzový stav, přerušení provozu bazénu mj. z důvodu technické závady či poruchy, uzavření bazénu či lokality z důvodu zdravotní nebo epidemiologické hrozby/situace a podobné, si spolek vyhrazuje právo změnit podmínky nebo omezit služby v nezbytně nutné míře v souladu se situací např. omezit provoz páry, omezit provoz herny a kuchyňky nebo naopak má spolek právo určit pokyny v souladu se situací např. nařízení dezinfekce, nošení roušek, vyloučení doprovodu na lekcích atd. Spolek má za těchto okolností také právo posunout nebo přizpůsobit období konání spolkových aktivit tak, aby dostál svým závazkům ke členům spolku a dále má spolek právo zrušit spolkovou činnost na dané období s tím, že účastníci mají právo na vrácení členského příspěvku na b.ú. poníženého o případně již vyčerpané období a o manipulační poplatek 500 Kč.
 21. Změna doby konání lekcí vyhrazena – spolek si vyhrazuje právo ze závažných důvodů možnost přesunout lekce na jiný čas nebo den.
 22. Pokud není člen přihlášen na danou akci nebo lekci prostřednictvím systému, akce/lekce se nemůže účastnit.

Provozní řád pro členy Plavání Delfín z.s. pro Aquacentrum Šutka a kojenecký bazén Pražačka platný pro období leden – červen 2020

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.
 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou členové povinni respektovat rozhodnutí instruktora.
 3. Pro vstup na lekce do Aquacentra Šutka musí mít každý člen vstupní kartičku (kartičku obdrží člen jako přílohu e-mailu Přihlášení na kurz). Vstup je umožněn 30 minut před začátkem lekce ve výukovém bazénu a 15 minut před začátkem lekce v relaxačním bazénu. Vstupní kartičku vymění člen na pokladně Aquacentra Šutka před každou lekcí za přístupový čip, po skončení lekce musí být čip na pokladně vrácen (do 45 minut po skončení lekce ve výukovém bazénu, do 60 minut po skončení lekce v relaxačním – větším bazénu), člen po vrácení čipu opět obdrží vstupní kartičku.  Za ztrátu čipu je účtován přímo Aquacentrem Šutka poplatek 800 Kč, za každou minutu pobytu navíc účtuje Aquacentrum Šutka 1 Kč – platí se hotově na pokladně Aquacentra Šutka, pokladní má povinnost vydat účtenku za provedenou platbu.
 4. Výukový bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně se člen vrátí k hlavnímu vchodu – přímo naproti hlavnímu vchodu jsou schody dolů, kde je samostatné zázemí pro výukový bazén (výukový bazén, šatnové zázemí se sprchami, hernička, prostor pro sušení vlasů a skříňky na cennosti na 10 Kč. Pro ohřev jídla mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). Po dobu kurzů není bazén přístupný veřejnosti. Před vstupem do prostoru herničky na Šutce člen i doprovod vyzují boty a boty uloží pod lavičky, kočárky se také nechávají v prostoru u laviček – prostory herničky jsou již „čistou zónou“. Ideální doba aklimatizace v herně je 30 minut po skončení lekce. U schodů je k dispozici plošina, která slouží pro svoz kočárků. PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. není majitelem předmětné plošiny a proto nemůže odpovídat za její stav a funkčnost, ani případnou opravu zajistit. Před manipulací s plošinou je každý člen povinen seznámit se s Návodem k použití a tento respektovat. V případě poškození plošiny členem nebo doprovodem člena, bude po členovi (doprovodu) požadována náhrada škody v plné výši opravy.
 5. Relaxační bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně člen pokračuje přímo přes turniket do prostor Aquacentra, jsou zde umístěny uzamykatelné skříňky na oblečení, sušáky a menší hernička na aklimatizaci. Relaxační bazén je umístěn přímo v Aquacentru u vodního baru a klouzačky.
 6. Pro vstup na lekce do kojeneckého bazénu na Pražačce (cca 20 minut před začátkem lekce) není potřeba vstupní kartičky, paní na pokladně mají aktualizované seznamy členů na daný den, stačí nahlásit jméno člena a člen obdrží klíče od skříňky, klíče je nutné vrátit nejpozději do 45 minut po skončení lekce, pokud potřebuje být člen v herničce mimořádně déle, vrátí klíček od skříňky a pak se do herničky opět může vrátit – je tam málo skříněk, tak aby si členové z dalších kurzů měli kam dát věci. Před vstupem do „čistých prostor“ Pražačky (až za pokladnou) jsou umístěny igelitové tašky na boty, členové si boty vyzují a umístí do tašky, vstup v botách je zakázán – vše označeno. U kojeneckého bazénu je k dispozici pro členy kurzu malá sauna zdarma.
 7. Členové i doprovod se převlékají v šatně.
 8. Členové i doprovod se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat a umýt bez plavek. Hodnoty bazénu jsou přísně sledovány a čím čistější voda bez bakterií, tím méně chemie pro úpravu vody.
 9. Rodiče dětem mladším 2 let obléknou jednorázové plovací plenky pro miminko (je možné zakoupit v každé drogérii, balení většinou po 12 ks) nebo plovací neoprenové plavky např. Happy Nappy (důležité, aby dobře těsnily kolem nožiček), povinné jsou plavky členy i jejich doprovod a osušky. Nepovinné – sprchový gel, krém nebo tělové mléko, bačkůrky na přezutí pro dítě, přezuvky pro rodiče (ideálně Crocsy či podobná obuv k vodě).
 10. Doprovodu který se aktivně neúčastní plavání (např. tatínek, babička, dědeček atd.), je vstup do prostoru výukového bazénu na Šutce a na Pražačce povolen pouze po převlečení do čistého trička a kraťasů nebo plavek, dále musí mít vhodnou obuv k vodě nebo jít naboso. Venkovní obuv ani oblečení není dovoleno z důvodu přísných hygienických podmínek, které je nutné v prostorách výukového bazénu určeného pro kojence dodržovat. Doprovod vstupuje na kartičku – není třeba dopředu hlásit ani mít další kartičku. Doprovod, který aktivně neplave, nemá povolený vstup do relaxačního bazénu, výjimečně lze povolit vstup po předchozí domluvě.
 11. Do prostor šaten a herničky všech bazénů je přísný zákaz nošení skla (střepy se nemusí podařit zcela odstranit, což je pro batolata zvláště nebezpečné). Na Šutce je možné dítě nakrmit ze skleničky nahoře u automatů, zde mohou být členové libovolnou dobu, předtím je nutné vrátit čip na recepci, aby čip nenačítal čas.
 12. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.
 13. Každý člen obdržel prostřednictvím e-mailu Výzvu k úhradě členských příspěvků na dané členské období a vstupní kartičku (jako přílohu), kterou si musí vytisknout. Členství je možné hradit ve dvou splátkách, zálohu výši 1.000 Kč je nutné uhradit do pěti pracovních dnů od zaslání Výzvy, doplatek dle splatnosti (těsně před začátkem členského období). Členství je možné uhradit jednou platbou a nedělit na splátky. Není možné hradit hotově, pouze přes bankovní účet. Po úhradě obdrží člen na registrační e-mail Potvrzení o přijaté platbě za členství.
 14. Pokud člen písemně (e-mailem) zruší své členství před začátkem již uhrazeného období, uhrazené členství bude poníženo o 500 Kč a  vráceno zpět na b.ú. Pokud člen písemně (e-mailem) zruší svoje členství v průběhu již uhrazeného období, vrácené členství bude  krácené o již proběhlé období, dále o částku 1.000 Kč a vráceno zpět na b.ú.
 15. Všichni členové Plavání Delfín z.s. úhradou zálohy nebo celého členství souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. https://www.plavani-delfin.cz/provozni-rad/, Provozním a návštěvním řádem Aquacentra Šutka uvedeným nawww.sutka.eu/navstevni-rad a Návštěvním řádem kojeneckého bazénu Pražačka uvedeným na http://www.prazacka.cz/navstevni-rad-kojeneckeho-bazenu a zároveň a zároveň všichni členové a jejich doprovod na akcích nebo kurzech čestně prohlašují,  že jsou zdravotně způsobilí k absolvování kurzů plavání pro děti od 6 měsíce věku do cca 5 let ve spolku PLAVÁNÍ DELFÍN z.s. a že veškerá případná zdravotní omezení nebo doporučení budou písemně sdělena ihned, maximálně do 3 dnů od zjištění na e-mail info@plavani-delfin.cz
 16. Změna instruktora / instruktorky vyhrazena.
 17. Poskytování náhrad je upraveno na http://www.plavani-delfin.cz/index.php/nahrady
 18. Asistentka je přítomna na lekcích dle potřeby – negarantujeme její přítomnost a nikde také neuvádíme (v platbě za členství není zahrnuta) – jedná se o službu navíc, která nemůže být nárokována.
 19. Každý člen i aktivní doprovod (dospělá osoba i dítě) má povinnost mít po celou dobu členství sjednané platné pojištění odpovědnosti, které pokryje případné nehody jím zaviněné. Nejčastěji se jedná o nehodu dítěte, kdy dojde k ublinknutí dítětě do bazénu, plena neudrží stolici a dojde k znečištění vody v bazénu atd. Výše škody záleží na mnoho okolnostech – rozsahu znečištění, denní době (nutnost rušit další kurzy atd). Většina pojištění odpovědnosti za škodu všech členů domácnosti je automaticky zahrnuta v pojištění domácnosti, doporučujeme ověřit, zda skutečně kryje všechna rizika. V případě, že plnění nebude uskutečněno z pojistného krytí, člen (doprovod) se zavazuje veškeré řádně vynaložené a doložené náklady uhradit z vlastních prostředků – může se jednat nejen o vyčištění bazénu, ale také náklady vynaložené na rušení dalších kurzů, které nemohou být důsledkem zavinění realizovány a poskytnutí kompenzace za zrušené lekce dalším členům nebo účastníkům, které nehoda nebo její důsledky postihnou. Neberte prosím tuto povinnost jako nevýhodu oproti jiným plaveckým školám, spíše naopak – bez pojistky musíte jakoukoliv škodu, kterou dítě způsobí uhradit – např. v obchodě omylem rozbije drahou lahev atd. Pokud dojde k nehodě u jiné plavecké školy, i ta bude vyžadovat úhradu vynaložených nákladů, přestože jste na to dopředu nebyli upozorněni.