Plavání s dětmi - DELFÍNCI

pro miminka a děti do 5 let - Praha 3, Praha 8

Provozní řád

Plavání Delfín – plavání kojenců, batolat a miminek od ukončeného 6. měsíce věku do cca 4 let

Provozní řád – Aquacentrum Šutka a kojenecký bazén Pražačka platný od kurzu leden – březen 2019 až dosud

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.
 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.
 3. Pro vstup na lekce do Aquacentra Šutka musí mít každý účastník vstupní kartičku na jméno dítěte (kartičku obdrží účastník kurzu jako přílohu e-mailu přihlášení na kurz). Vstup je umožněn 30 minut před začátkem lekce ve výukovém bazénu a 15 minut před začátkem lekce v relaxačním bazénu. Vstupní kartičku vymění účastník na pokladně Aquacentra Šutka před každou lekcí za přístupový čip, po skončení lekce musí být čip na pokladně vrácen (do 45 minut po skončení lekce ve výukovém bazénu, do 60 minut po skončení lekce v relaxačním – větším bazénu), účastník po vrácení čipu opět obdrží kartičku dítěte.  Za ztrátu čipu je účtován poplatek 800 Kč, za každou minutu pobytu navíc je účtována 1 Kč – platí se hotově na pokladně Aquacentra Šutka, pokladní má povinnost vydat účtenku za provedenou platbu.
 4. Výukový bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně se účastník vrátí k hlavnímu vchodu – přímo naproti hlavnímu vchodu jsou schody dolů, kde je samostatné zázemí pro výukový bazén (výukový bazén, šatnové zázemí se sprchami, hernička, prostor pro sušení vlasů a skříňky na cennosti na 10 Kč. Pro ohřev jídla mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). Po dobu kurzů není bazén přístupný veřejnosti. Před vstupem do prostoru herničky na Šutce se rodiče i děti vyzují a boty uloží pod lavičky, kočárky se také nechávají v prostoru u laviček – prostory herničky jsou již „čistou zónou“. Ideální doba aklimatizace v herně je 30 minut po skončení lekce. U schodů je umístněná plošina, která slouží pro svoz kočárků. PLAVÁNÍ DELFÍN není majitelem předmětné plošiny a proto nemůže odpovídat za její stav a funkčnost, ani případnou opravu zajistit. Před manipulací s plošinou je každý účastník povinen seznámit se s návodem k použití a tento respektovat. V případě poškození plošiny uživatelem (účastníkem), bude po uživateli (účastníkovi) požadována náhrada škody v plné výši opravy.
 5. Relaxační bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně účastník pokračuje přímo přes turniket do prostor Aquacentra, jsou zde umístěny uzamykatelné skříňky na oblečení, sušáky a menší hernička na aklimatizaci. Relaxační bazén je umístěn přímo v Aquacentru u vodního baru a klouzačky.
 6. Pro vstup na lekce do kojeneckého bazénu na Pražačce (cca 20 minut před začátkem lekce) není potřeba vstupní kartičky, paní na pokladně mají aktualizované seznamy účastníků na daný den, stačí nahlásit jméno dítěte a účastník obdrží klíče od skříňky, klíče je nutné vrátit nejpozději do 45 minut po skončení lekce, pokud potřebuje být účastník kurzu v herničce mimořádně déle, vrátí klíček od skříňky a pak se do herničky opět může vrátit – je tam málo skříněk, tak aby si maminky z dalších kurzů měly kam dát věci. Před vstupem do „čistých prostor“ Pražačky (až za pokladnou) jsou umístěny igelitové tašky na boty, účastníci si boty vyzují a umístí do tašky, vstup v botách je zakázán – vše označeno. U kojeneckého bazénu je k dispozici pro účastníky kurzu malá sauna zdarma.
 7. Rodiče své děti převlékají v šatně.
 8. Rodiče i děti se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat a umýt bez plavek. Hodnoty bazénu jsou přísně sledovány a čím čistější voda bez bakterií, tím méně chemie pro úpravu vody.
 9. Rodiče dětem mladším 2 let obléknou jednorázové plovací plenky pro miminko (je možné zakoupit v každé drogérii, balení většinou po 12 ks) nebo plovací neoprenové plavky např. Happy Nappy (důležité, aby dobře těsnily kolem nožiček), povinné jsou plavky pro rodiče a osušky. Nepovinné – sprchový gel, krém nebo tělové mléko, bačkůrky na přezutí pro dítě, přezuvky pro rodiče (ideálně Crocsy či podobná obuv k vodě).
 10. Doprovodu (např. tatínek, babička, dědeček atd.) je vstup do prostoru výukového bazénu na Šutce a na Pražačce povolen pouze po převlečení do čistého trička a kraťasů nebo plavek, dále musí mít vhodnou obuv k vodě nebo jít naboso. Venkovní obuv ani oblečení není dovoleno z důvodu přísných hygienických podmínek, které se nutné v prostorách výukového bazénu určeného pro kojence dodržovat. Doprovod vstupuje na kartičku dítěte – není třeba dopředu hlásit ani mít další kartičku. Doprovod nemá povolený vstup do relaxačního bazénu, výjimečně lze povolit vstup po předchozí domluvě.
 11. Do prostor šaten a herničky všech bazénů je přísný zákaz nošení skla (střepy se nemusí podařit zcela odstranit, což je pro batolata zvláště nebezpečné). Na Šutce je možné dítě nakrmit ze skleničky nahoře u automatů, zde mohou být účastníci libovolnou dobu, předtím je nutné vrátit čip na recepci, aby čip nenačítal čas.
 12. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.
 13. Po přihlášení do kurzu obdrží každý účastník prostřednictvím e-mailu potvrzení o registraci na vybraný den a hodinu a v příloze zálohovou fakturu k úhradě a vstupní kartičku, kterou si musí vytisknout. Zálohu ve výši 1.000 Kč je nutné uhradit do pěti pracovních dnů od zařazení do kurzu, zbytek dle splatnosti (do 30 dnů od registrace, pokud zbývá do zahájení kurzu méně než 30 dnů, bude uvedena splatnost do zahájení prvního kurzu). Pokud nebude chtít účastník platbu zadávat 2 x, můžete samozřejmě uhradit najednou. Není možné hradit hotově, pouze přes bankovní účet. Po úhradě obdrží účastník na e-mail potvrzení o přijaté platbě a fakturu k přijaté platbě. Doklad pro čerpání benefitů nebo fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání. Nebude-li kurz doplacen, bude účastník z kurzu vyloučen!
 14. Zaplacením zálohy (splátky) případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM PLAVÁNÍ DELFÍN http://www.plavani-delfin.cz/index.php/provozni-rad, provozním a návštěvním řádem Aquacentra Šutka uvedeným na http://www.sutka.eu/navstevni-rad a Návštěvním řádem kojeneckého bazénu Pražačka uvedeným na http://www.prazacka.cz/navstevni-rad-kojeneckeho-bazenu a zároveň čestně prohlašuje,  že všichni účastníci kurzu plavání (tj. dítě i jeho doprovod) jsou zdravotně způsobilí k absolvování kurzů plavání pro děti od 6 měsíce věku do cca 5 let v plavecké škole PLAVÁNÍ DELFÍN a a že veškerá případná zdravotní omezení nebo doporučení budou písemně sdělena ihned, maximálně do 3 dnů od zjištění na e-mail info@plavani-delfin.cz
 15. Pokud účastník stornuje kurz před začátkem kurzů, účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč. Pokud bude kurz stornován později (tj. jakmile začnou probíhat kurzy daného období), vrátíme částku za zbývající lekce a odečteme 1.000 Kč storno poplatek.
 16. Změna instruktora / instruktorky vyhrazena.
 17. Poskytování náhrad je upraveno na http://www.plavani-delfin.cz/index.php/nahrady
 18. Asistentka je přítomna na lekcích dle potřeby – negarantujeme její přítomnost a nikde také neuvádíme (v ceně kurzu není zahrnuta) – jedná se o službu navíc, která nemůže být nárokována.
 19. Každý účastník kurzu (dospělá osoba i dítě) má povinnost mít po celou dobu kurzu sjednané platné pojištění odpovědnosti, které pokryje případné nehody jím zaviněné. Nejčastěji se jedná o nehodu dítěte, kdy dojde k ublinknutí dítětě do bazénu, plena neudrží stolici a dojde k znečištění vody v bazénu atd. Výše škody záleží na mnoho okolnostech – rozsahu znečištění, denní době (nutnost rušit další kurzy atd). Většina pojištění odpovědnosti za škodu všech členů domácnosti je automaticky zahrnuta v pojištění domácnosti, doporučujeme ověřit, zda skutečně kryje všechna rizika. V případě, že plnění nebude uskutečněno z pojistného krytí, účastník se zavazuje veškeré řádně vynaložené a doložené náklady uhradit z vlastních prostředků – může se jednat nejen o vyčištění bazénu, ale také náklady vynaložené na rušení dalších kurzů, které nemohou být důsledkem zavinění realizovány a poskytnutí kompenzace za zrušené lekce dalším účastníkům, které nehoda nebo její důsledky postihnou. Neberte prosím tuto povinnost jako nevýhodu oproti jiným plaveckým školám, spíše naopak – bez pojistky musíte jakoukoliv škodu, kterou dítě způsobí uhradit – např. v obchodě omylem rozbije drahou lahev atd. Pokud dojde k nehodě u jiné plavecké školy, i ta bude vyžadovat úhradu vynaložených nákladů, přestože jste na to dopředu nebyli upozorněni.

Provozní řád – Aquacentrum Šutka a kojenecký bazén Pražačka platný pro letní kurz 2018 a kurz září – prosinec 2018

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.
 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.
 3. Pro vstup na lekce do Aquacentra Šutka musí mít každý účastník vstupní kartičku na jméno dítěte (kartičku obdrží účastník kurzu jako přílohu e-mailu přihlášení na kurz). Vstup je umožněn 30 minut před začátkem lekce ve výukovém bazénu a 15 minut před začátkem lekce v relaxačním bazénu. Vstupní kartičku vymění účastník na pokladně Aquacentra Šutka před každou lekcí za přístupový čip, po skončení lekce musí být čip na pokladně vrácen (do 45 minut po skončení lekce ve výukovém bazénu, do 60 minut po skončení lekce v relaxačním – větším bazénu), účastník po vrácení čipu opět obdrží kartičku dítěte. Za ztrátu čipu je účtován poplatek 800 Kč.
 4. Výukový bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně se účastník vrátí k hlavnímu vchodu – přímo naproti hlavnímu vchodu jsou schody dolů, kde je samostatné zázemí pro výukový bazén (výukový bazén, šatnové zázemí se sprchami, hernička, prostor pro sušení vlasů a skříňky na cennosti na 10 Kč. Pro ohřev jídla mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice. Po dobu kurzů není bazén přístupný veřejnosti.) Před vstupem do prostoru herničky na Šutce se rodiče i děti vyzují a boty uloží pod lavičky, kočárky se také nechávají v prostoru u laviček – prostory herničky jsou již „čistou zónou“. Ideální doba aklimatizace v herně je 30 minut po skončení lekce.
 5. Relaxační bazén Šutka – po vyzvednutí čipu na pokladně účastník pokračuje přímo přes turniket do prostor Aquacentra, jsou zde umístěny uzamykatelné skříňky na oblečení, sušáky a menší hernička na aklimatizaci. Relaxační bazén je umístěn přímo v Aquacentru u vodního baru a klouzačky.
 6. Pro vstup na lekce do kojeneckého bazénu na Pražačce (cca 20 minut před začátkem lekce) není potřeba vstupní kartičky, paní na pokladně mají aktualizované seznamy účastníků na daný den, stačí nahlásit jméno dítěte a účastník obdrží klíče od skříňky, klíče je nutné vrátit nejpozději do 45 minut po skončení lekce, pokud potřebuje být účastník kurzu v herničce mimořádně déle, vrátí klíček od skříňky a pak se do herničky opět může vrátit – je tam málo skříněk, tak aby si maminky z dalších kurzů měly kam dát věci. Před vstupem do „čistých prostor“ Pražačky (až za pokladnou) jsou umístěny igelitové tašky na boty, účastníci si boty vyzují a umístí do tašky, vstup v botách je zakázán – vše označeno. U kojeneckého bazénu je k dispozici pro účastníky kurzu malá sauna zdarma.
 7. Rodiče své děti převlékají v šatně.
 8. Rodiče i děti se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat a umýt bez plavek. Hodnoty bazénu jsou přísně sledovány a čím čistější voda bez bakterií, tím méně chemie pro úpravu vody.
 9. Rodiče dětem mladším 2 let obléknou jednorázové plovací plenky pro miminko (je možné zakoupit v každé drogérii, balení většinou po 12 ks) nebo plovací neoprenové plavky např. Happy Nappy (důležité, aby dobře těsnily kolem nožiček), povinné jsou plavky pro rodiče a osušky. Nepovinné – sprchový gel, krém nebo tělové mléko, bačkůrky na přezutí pro dítě, přezuvky pro rodiče (ideálně Crocsy či podobná obuv k vodě).
 10. Doprovodu (např. tatínek, babička, dědeček atd.) je vstup do prostoru výukového bazénu na Šutce a na Pražačce povolen pouze po převlečení do čistého trička a kraťasů nebo plavek, dále musí mít vhodnou obuv k vodě nebo jít naboso. Venkovní obuv ani oblečení není dovoleno z důvodu přísných hygienických podmínek, které se nutné v prostorách výukového bazénu určeného pro kojence dodržovat. Doprovod vstupuje na kartičku dítěte – není třeba dopředu hlásit ani mít další kartičku. Doprovod nemá povolený vstup do relaxačního bazénu, výjimečně lze povolit vstup po předchozí domluvě.
 11. Do prostor šaten a herničky je přísný zákaz nošení skla (střepy se nemusí podařit zcela odstranit, což je pro batolata zvláště nebezpečné). Na Šutce je možné dítě nakrmit ze skleničky nahoře u automatů, zde mohou být účastníci libovolnou dobu, předtím je nutné vrátit čip na recepci, aby čip nenačítal čas.
 12. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.
 13. Po přihlášení do kurzu obdrží každý účastník prostřednictvím e-mailu potvrzení o registraci na vybraný den a hodinu a v příloze fakturu k úhradě a vstupní kartičku, kterou si musí vytisknout. Zálohu ve výši 1.000 Kč je nutné uhradit do pěti pracovních dnů od zařazení do kurzu, zbytek dle splatnosti (do 30 dnů od registrace, pokud zbývá do zahájení kurzu méně než 30 dnů, bude uvedena splatnost do zahájení prvního kurzu). Pokud nebude chtít účastník platbu zadávat 2 x, můžete samozřejmě uhradit najednou. Není možné hradit hotově, pouze přes bankovní účet. Po úhradě obdrží účastník na e-mail potvrzení o přijaté platbě. Doklad pro čerpání benefitů nebo fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání. Nebude-li kurz doplacen, bude účastník z kurzu vyloučen! Zaplacením zálohy, případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí se zde uvedenými podmínkami, PROVOZNÍM ŘÁDEM PLAVÁNÍ DELFÍN, provozním a návštěvním řádem Aquacentra Šutka.
 14. Pokud účastník stornuje kurz před začátkem kurzů, účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč. Pokud bude kurz účtován v jeho průběhu, vrátíme částku za zbývající lekce a odečteme 1.000 Kč storno poplatek. Pokud bude kurz stornován ze skutečně závažného důvodu, může být storno poplatek na základě dohody snížen.
 15. Změna instruktora / instruktorky vyhrazena.
 16. Poskytování náhrad je upraveno na http://www.plavani-delfin.cz/index.php/nahrady
Copyright © 2017 Plavání pro děti Delfín. Všechna práva vyhrazena.